Bảng Giá

 • GÓI F5 Tốc Độ27Mb
  • Phí lắp đặt: 300.000đ
  • Thuê bao tháng 190.000đ/Tháng
  • Trả trước 6 tháng được miễn phí lắp đặt
  • Trả trước 12T miễn phí lắp đặt + Tặng 1 tháng cước
  • Khuyến mại Modem WiFi 97RG2M 2 băng tầng miễn phí
  • Giá trên chưa bao gồm VAT
 • Đăng Ký Ngay
 • GÓI F3 Tốc Độ45Mb
  • Phí lắp đặt: 200.000đ
  • Thuê bao tháng 250.000đ/Tháng
  • Trả trước 6 tháng được miễn phí lắp đặt
  • Trả trước 12T miễn phí lắp đặt + Tặng 1 tháng cước
  • Khuyến mại Modem WiFi 97RG2M 2 băng tầng miễn phí
  • Giá trên chưa bao gồm VAT
 • Đăng Ký Ngay
 • GÓI F2 Tốc Độ55Mb
  • Phí lắp đặt: 400.000đ
  • Thuê bao tháng 400.000đ/Tháng
  • Trả trước 6 tháng được miễn phí lắp đặt
  • Trả trước 12T miễn phí lắp đặt + Tặng 1 tháng cước
  • Khuyến mại Modem Archer C2, 2 băng tầng miễn phí
  • Giá trên chưa bao gồm VAT
 • Đăng Ký Ngay
 • BUSINESS Tốc Độ60Mb
  • Phí lắp đặt: 500.000đ
  • Thuê bao tháng 800.000đ/Tháng
  • Trang bị Acher C2, Băng thông quốc tế 1.5Mbps
  • Trả trước 6 tháng được miễn phí lắp đặt & Miễn phí thuê IP tĩnh + 1/2 Tháng Cước.
  • Trả trước 12 tháng được miễn phí lắp đặt + tặng 2 tháng cước & Miễn phí thuê IP tĩnh.
  • Giá trên chưa bao gồm VAT
 • Đăng Ký Ngay
 • SILVER Tốc Độ100Mb
  • Phí lắp đặt: 1.000.000đ
  • Thuê bao tháng 2.500.000đ/Tháng
  • Trang bị Vigor2925, Băng thông quốc tế 2Mbps
  • Trả trước 6 tháng được miễn phí lắp đặt & Miễn phí thuê IP tĩnh + 1/2 Tháng Cước.
  • Trả trước 12 tháng được miễn phí lắp đặt + tặng 2 tháng cước & Miễn phí thuê IP tĩnh.
  • Giá trên chưa bao gồm VAT
 • Đăng Ký Ngay
 • DINAMOND Tốc Độ150Mb
  • Phí lắp đặt: 1.000.000đ
  • Thuê bao tháng 8.000.000đ/Tháng
  • Trang bị Vigor 300B, Băng thông quốc tế 3Mbps
  • Trả trước 6 tháng được miễn phí lắp đặt & Miễn phí thuê IP tĩnh + 1/2 Tháng Cước.
  • Trả trước 12 tháng được miễn phí lắp đặt + tặng 2 tháng cước & Miễn phí thuê IP tĩnh.
  • Giá trên chưa bao gồm VAT
 • Đăng Ký Ngay
 • COMBO F5 Tốc Độ27Mb
  • Thuê bao tháng 230.000đ/Tháng
  • 145 Kênh truyền hình đặc sắc. (phim ảnh, thể thao, ca nhạc...)
  • Truyền hình xem lại, học tiếng anh, kế chuyện cho bé ...
  • Xem phim, hát kara trực tuyến
  • Giá trên chưa bao gồm VAT
 • Đăng Ký Ngay
 • COMBO F3 Tốc Độ45Mb
  • Thuê bao tháng 290.000đ/Tháng
  • 145 Kênh truyền hình đặc sắc. (phim ảnh, thể thao, ca nhạc...)
  • Truyền hình xem lại, học tiếng anh, kế chuyện cho bé ...
  • Xem phim, hát kara trực tuyến
  • Giá trên chưa bao gồm VAT
 • Đăng Ký Ngay
 • COMBO F2 Tốc Độ55Mb
  • Thuê bao tháng 475.000đ/Tháng
  • 145 Kênh truyền hình đặc sắc. (phim ảnh, thể thao, ca nhạc...)
  • Truyền hình xem lại, học tiếng anh, kế chuyện cho bé ...
  • Xem phim, hát kara trực tuyến
  • Giá trên chưa bao gồm VAT
 • Đăng Ký Ngay

Newsletter

Shoulder pastrami prosciutto shankle leberkas ribeye short loin flank sirloin. Filet mignon meatball beef ribs.